Общи условия 09:38 23.06.2016

Настоящите общи условия уреждат правилата за ползване на Leva.bg и взаимоотношенията на ползвателите.

Leva.bg API 09:00 25.07.2016

Leva.bg REST API дава възможности за програмно ползване на Leva.bg като платформа. Представлява low-level HTTP-based API за заявяване и получаване на данни по зададени критерии, например търсене на приложими влогове, депозити и кредити, данни относно тенденции при търсенето на финансови продукти, фирмени и географски данни за финансови и кредитни институции, статистики, графики и т.н.

Бизнес 09:00 12.09.2016

  • Leva.bg клуб
  • Реклама
Достъп до актуалните финансови данни на територията на Р. България.

Отношение към банково предоставян софтуер 09:00 07.07.2016

FIB предоставя Java-based Ecomm client. Изпраща се JAR архив с компилирано приложение, заедно с техническа документация. Последва декомпилиране и преглеждане на банковия софтуер. Ето какво се случи.